Poort naar Geluk - Coaching, therapie, vitaliteit en spiritualiteit

Vergroot je veerkracht: proces van vastlopen naar vooruitgang

Comments : 0
Het leven bestaat uit momenten en periodes van ups en downs. De vreugdevolle tijden kunnen je verblijden, opladen en oplichten. Hoe meer je je hart daarvoor openstelt, des te meer kun je ervan genieten. Voor het omgaan met tegenslagen, tegenvallers, mislukkingen en moeilijkheden, is dat een ander verhaal. Er is geen universele tovertruc die je helpt om dit soort uitdagingen te meesteren. Het... Lees meer →

Hoe kun je je zelfvertrouwen vergroten?

Comments : 0
Zelfvertrouwen is een cruciale factor in je leven. Het bepaalt je zelfbeeld, hoe je jezelf ziet, hoe je met uitdagingen omgaat, hoe je relaties aangaat en je leven leidt. In dit artikel zie je een definitie van begrippen die nauw samenhangen met het concept zelfvertrouwen: zelfbeeld, imago, eigenwaarde en identiteit. Vervolgens zie je 13 factoren die een negatieve, respectievelijk positieve... Lees meer →

Verbeter je communicatie: inzicht in het communicatieproces

Comments : 0
Communica­tie is twee­rich­tingsverkeer: het communicatieproces bestaat uit gesprekspartners die af­wisse­lend de rol van zen­der en ont­van­ger van een boodschap vervul­len. Een boodschap kan op verschil­lende wijzen worden overge­bracht en ontvan­gen: gericht op een persoon, niet voor­zien of bedoeld, verbaal en non-verbaal. Meestal letten we in een gesprek meer op de verbale in­houd van... Lees meer →

Hoe word ik veerkrachtiger: buigen zonder breken?

Comments : 0
Veerkracht is als het elastiekje dat na uitrekken weer terugveert naar zijn oorspronkelijke vorm. Veerkracht is innerlijke weerbaarheid of het vermogen om adequaat en buigzaam om te gaan met turbulente veranderingen, stressvolle situaties, pittige uitdagingen en onverwachte obstakels. Sterker nog: je kunt erdoor groeien, zelfkennis opdoen, leren loslaten en een nieuw pad inslaan. Lees meer... Lees meer →

Wijsheid zorgt voor een evenwichtiger leven: 11 tips

Comments : 0
Kennis is alles wat je weet over een onderwerp: dan word je gezien als een expert of specialist. Andere woorden voor kennis zijn begrip, besef, bewustzijn, bedrevenheid en bekwaamheid. Kennis is de basis van wijsheid, ervaring en innerlijk weten helpen bij de ontwikkeling van wijsheid. In dit artikel vind je een toelichting op het begrip ‘levenswijsheid’ en een praktisch hulpmiddel om ermee... Lees meer →

Ben ik een perfectionist?

Comments : 0
In dit artikel krijg je antwoord op de vraag ‘Wanneer ben je een perfectionist?’ aan de hand van voorbeelden en een toelichting op drie uitingsvormen van perfectionisme. Het vergroot je zelfkennis en helpt je bij het vinden van een passende manier om met perfectionisme om te gaan.    Perfectionisme als talent of kracht.    Perfectionisme als valkuil of voorwaarde.    Perfectionisme als dwang... Lees meer →

Doorgaan of opgeven: wanneer en hoe doe je dat?

Comments : 0
In onze prestatiemaatschappij leer je dat je je best moet doen. Doorzetten is gewenst gedrag; dat wordt gestimuleerd en gewaardeerd. Je moet blijven proberen en je mag niet opgeven. Als je iets begint, moet je het ook afmaken. Opgeven is een teken van zwakte. Zoals bij alle polariteiten gaat het niet om het naleven van uitersten, maar om ze wijselijk in te zetten. Soms is het nodig om even op... Lees meer →

Eerlijk zijn over liegen

Comments : 0
Als kind werd ik gestimuleerd om eerlijk te zijn. Gezegden als ‘Eerlijkheid duurt het langst’ en ‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’, heb ik vroeger vaak gehoord. Toch ben ik in mijn leven niet altijd eerlijk geweest. Waar ligt dat nou aan? Wat zorgt ervoor dat we niet altijd eerlijk kunnen zijn? Wanneer wordt oneerlijkheid beschouwd als tactvol, correct of... Lees meer →

Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen vergroten? 11 tips

Comments : 0
Allerlei situaties kunnen ervoor zorgen dat je een tijdelijk gebrek aan zelfvertrouwen hebt. Voorbeelden: – Iemand zegt tegen je “wat zie jij er moe uit zeg!” Of je krijgt negatieve kritiek op je werk. – Je hebt hard gewerkt aan een klus maar het heeft niet het beoogde resultaat. – Je verliest een sportwedstrijd die je gemakkelijk had kunnen winnen. – Je wordt... Lees meer →

Nieuwe start: tips voor verandering

Comments : 0
Hoe maak je een nieuwe start in je leven: tips voor verandering Andere woorden voor veranderen zijn: aanpassen, wijzigen, van koers wisselen. Er zijn kleine, subtiele veranderingen en grote, ingrijpende veranderingen. Een kleine verandering in je denken of waarnemen, kan een enorme verandering in de kwaliteit van je leven brengen. Sommige veranderingen merk je nauwelijks op, terwijl opgelegde... Lees meer →